دانلود پایانامه ارشد با عنوان : یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

کشور ، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و بر اساس ضوابط بازنشستگی اداره می گردد اولین اساسنامه سازمان در هنگام تشکیل در سال 1353 تدوین و به تصویب انجمن شهر تهران رسیده می باشد و از اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ،‌ بانک ملی ایران ، بانک کشاورزی  ایران ، بانک سپـه و بانک رهنی ایران هر کدام دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی در داخل بانک بودند. در زمان ادغام، بانک کشاورزی ایران،بانک تعاون، بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران وجود داشته می باشد لیکن بعد از پیـروزی انقلاب اسلامی با اعلام ملی شدن بانکهای خصوصی، کلیه بانکهای مذکور به نامهـای بانـک تجارت،بانک ملت،بانـک ملی ایران،بانک مسکن، بانک کشـاورزی، بانـک سپه، بانک رفاه کارگـران، بانـک صنعت و معـدن، بانـک صـادرات و بانکهـای استـان و اتاق پایاپای اسناد بانکی به عضویت صندوق بازنشستگی بانکهای کشور در آمدنـد.[1]

ساختار و ارکان صندوق مشترک بانک ها[2]

الف ـ مجمع عمومی صندوق که همان مجمع عمومـی بانک ها سـت .
ب ـ هیئـت امنـاء که مرکب از مدیران عامل بانکها می باشد(ریاسـت جلسـه بــه مدیریـت عامـل صنـدوق تفویض گردیده) .ٍ
ج ـ هیئت مدیره صندوق متشکل از چهارنفر (یک نفر مدیرعامل وسه نفر عضـو) می باشد.
د ـ بازرسان قانونی ـ صندوق دارای دو بازرس می باشد کـه بـرای مـدت یکسال به سمت بازرس قانونی
انتخـاب می شونـد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

ساختار اداری صندوق مشترک بانکها[3]
– مدیریت امور مشترکین و رفاه بازنشستگان
– اداره امور مشترکین
– اداره امور رفاه
– اداره امور مالی
– اداره امور سرمایه گذاری[1]– لایحه قانونی اداره امـوربانکهـا مصـوب جلسه مـورخ 3/7/58 و لایحـه متمـم لایحـه قانونـی اداره امـور بانکهـا مصـوب جلسـه 28/9/59 شورای انقلاب اسلامی.

[2]– آیین نامـه نظـام بانــکـی دولتی.

[3]– مــاده واحـده لایحـه قانونـی تشکیـل وتــاسیـس صنـــدوق بازنشستگی و… کارکنان بانکها .

 یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Related articles

بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن – پایانامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92 تکه ای از متن پایان نامه :    مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و […]

Learn More

پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن تکه ای از متن پایان نامه : پس ضروری می باشد تا این کتاب بطور کامل و بدون هیچ نقصان و زیادتی جمع و تدوین، و در اختیار بشر قرار گیرد. و این مهم در […]

Learn More

بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن – پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92 تکه ای از متن پایان نامه :     شکل (2-1 )سیستم آزمایشگاهی مرکاپتان زدایی از برشهای نفتی به صورت ناپیوسته (1-المنت حرارتی ٢-توزیع کننده و ساپورت ٣- کاتالیست ۴- ترانسفرمر ۵- ترموکوپل […]

Learn More