دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد ارتباط با مشتری

دانلود پایان نامه

اداری

5
10
20
15
2.90
16%
40%
22%
22%
ارزشمند بودن محصولات شرکت برای مشتریان

6
31
12
3.12
0%
12%
62%
24%
جدول شماره 4-2 چک لیست قوت های ورودی کارخانه سیمان خاش در زمینه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری این کارخانه را نشان می دهد.
جدول شماره 4-2: چک لیست قوت های ورودی
ردیف
نقاط قوت
ضریب اهمیت
امتیاز
نمره نهایی
S1
توانمندی های مدیریت در استفاده از نیروهای متخصص در فروش،بازاریابی و فناوری اطلاعات سازمان در سالهای اخیر
0.110
3.36
0.369
S2
گستردگی دفاتر فروش
0.098
3.02
0.295
S3
حمایت های مدیریت ارشد از استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری
0.097
3
0.291
S4
توانایی ادغام بین بخشهای فنی و اداری
0.094
2.90
0.272
S5
ارزشمند بودن محصولات شرکت برای مشتریان
0.101
3.12
0.315
همانگونه که در جدول شماره 4-2 مشاهده می گردد به ترتیب متغیرهای توانمندی های مدیریت در استفاده از نیروهای متخصص در فروش،بازاریابی و فناوری اطلاعات سازمان در سالهای اخیر؛ ارزشمند بودن محصولات شرکت برای مشتریان؛گستردگی دفاتر فروش ؛ حمایت های مدیریت ارشد از استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری و توانایی ادغام بین بخشهای فنی و اداری دارای بالاترین میانگین بوده بر این اساس متغیر توانمندی های مدیریت در استفاده از نیروهای متخصص در فروش،بازاریابی و فناوری اطلاعات سازمان در سالهای اخیر نقطه قوتی اساسی می باشد. و متغیرهای ارزشمند بودن محصولات شرکت برای مشتریان ؛ حمایت های مدیریت ارشد از استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری؛گستردگی دفاتر فروش دارای قوت نسبی می باشند و متغیر توانایی ادغام بین بخشهای فنی و اداری از قوت پایینی برخوردار می باشد.
ب-1) بررسی نقاط ضعف:

جدول شماره 4-3 فراوانی پاسخ های ارائه شده در زمینه نقاط ضعف کارخانه سیمان خاش در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری را نشان می دهد.
جدول شماره: 4-3 :فراوانیهای نقاط ضعف
نقاط ضعف
خیلی ضعیف
ضعیف
قوی
خیلی قوی
میانگین
عدم وجود راهبرد مشخص بازاریابی

18
8
24
1.88
0%
36%
16%
48%
کارآمد نبودن سیستمهای فعلی مدیریت ارتباط با مشتری

9
7
34
1.5
0%
18%
14%
68%
ضعف سیستم اتوماسیون فروش
4
20
9
17
2.22
08%
40%
18%
34%
عدم یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعاتی شرکت
7
18
11
14
2.40
16%
42%
12%
28%
ضعف سیستم آموزشی کارکنان شرکت
7
13

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان با موضوعاستان آذربایجان شرقی-دانلود کامل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

18
12
2.3
14%
40%
22%
24%
جدول شماره 4-4 چک لیست ضعف های ورودی کارخانه سیمان خاش در زمینه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری این کارخانه را نشان می دهد.
جدول شماره 4-4: چک لیست ضعف های ورودی
ردیف
نقاط ضعف
ضریب اهمیت
امتیاز
نمره نهایی
W1
عدم وجود راهبرد مشخص بازاریابی
0.091
1.88
0.171
W2
کارآمد نبودن سیستمهای فعلی مدیریت ارتباط با مشتری
0.072
1.50
0.108
W3

Related articles

مقاله رایگان با موضوع کارت امتیازی متوازن

دارند که گمرکات استان آذربایجان شرقی توانسته در این منظر نیز موفق عمل کند. 5- نتایج بهدست آمده از تحلیل منظر رشد و یادگیری در سوال دوم تحقیق نشان میدهد که گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهایی از منظر رشد و یادگیری که مقدار عددی آنها معلوم است با میانگین 94 درصد توانسته است که […]

Learn More

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره فرآیند ادراکی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت سودمندی: هرگاه کار به خوبی انجام شود، پاداش دریافت خواهند کرد.بدین ترتیب انگیزش، حاصل ادارک فرد است از آنچه می‌خواهد کسب کند و آنچه به دست خواهد آورد، البته اگر راه ویژه‌ای را دنبال نماید. رابطه مذکور به صورت رابطه ذیل خواهد بود. نتایج مورد انتظار […]

Learn More

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره رابطه مثبت و معنی دار

Prob=0. 00 6 با حذف پنج متغیرهای زائد، مشخص گردید که متغیر DEPT*IG با ضریب 0. 0000212 و متغیر IG با ضریب 0. 13 رابطه معکوس و معنی داری با متغیر وابسته دارد. 4-4- بررسی نرمال بودن باقیمانده ها(جمله اخلال) : وبرای این منظور اقدام به برآوردآزمون می شود، این آزمون توسط gargue-bera انجام شد. […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید